+420 777 361 361
info@ecocitytaxi.cz
Borská 2892/59, 301 00 Plzeň

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti EcoCity TAXI s.r.o. , se sídlem Plzeň, Borská 2892/59, IČ: 11835311, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 41214/KSPL (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení, tituly;
 • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost;
 • bydliště
 • e-mail
 • údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech;
 • telefonní číslo
 • IP adresa

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, IP adresa, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za zařazení do pořadí o zaměstnání. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
systémová PHPSESSID Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování PHP Do uzavření okna prohlížeče jde o cookie z našeho webu

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ProLOGSPEED s.r.o.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru WordPress
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Naši partneři

a klienti